bezpłodność


bezpłodność
bezpłodność {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. bezpłodnośćści, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'u dojrzałego osobnika płci męskiej lub żeńskiej: niezdolność do rozrodu z przyczyn biologicznych' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'daremność, bezproduktywność' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezpłodność — ż V, DCMs. bezpłodnośćści, blm 1. med. «niezdolność dojrzałego osobnika płci męskiej lub żeńskiej do rozrodu, będąca następstwem wad rozwojowych (wrodzona) lub powstająca w następstwie urazów, zaburzeń hormonalnych i in.; niepłodność» 2.… …   Słownik języka polskiego

  • chemosterylant — m IV, D. u, Ms. chemosterylantncie; lm M. y chem. chemosterylanty «substancje syntetyczne (zwykle związki organiczne) wywołujące bezpłodność u owadów, stosowane w ochronie roślin» ‹chemia + łac.› …   Słownik języka polskiego

  • niepłodność — ż V, DCMs. niepłodnośćści, blm 1. «niezdolność dojrzałego osobnika płci męskiej lub żeńskiej do rozrodu, wrodzona lub nabyta; fakt niewydawania owoców; bezpłodność» 2. «o glebie: jałowość, nieurodzajność» …   Słownik języka polskiego